onsdag, maj 22, 2024

Skapa befriande innehåll

Alice Månsson startar ny...

Att hitta rätt hårprodukter för hälsosamt hår och perfekta frisyrer kan vara en...

Online casinon på Malta

Malta har under de senaste decennierna utvecklats till att bli en central hubb...

Listor och marknadsföring

Listningar av företag, personer, artister och andra entiteter kan ha en betydande positiv...

Present till pojkvän

InnehållsförteckningDe bästa presenterna till pojkvännenHitta en unik present till din pojkvänFem klassiska presenter...
HemEkonomiUtvärdering: Volvo aktie

Utvärdering: Volvo aktie

Volvo-aktien har varit låg under 2021 och 2022, så låt oss undersöka de viktigaste mätvärdena i denna analys. Främst ska vi undersöka vad som drev dess aktiekurs under dessa två år genom att studera de händelser som inträffade under dessa perioder. Dessutom kommer det att vara väsentligt att granska hur Volvo förutser 2023 också.

Nyckeltal:

  • Volvo-aktien handlas till 195,17 SEK i maj 2021, vilket är en nedgång från en toppnotering på 223,09 SEK i januari 2020
  • Marknadsvärdet för Volvo AB var 199 miljarder kronor i april 2021 och bolaget hade också mer än 45 000 anställda världen över
  • Volvos rörelseintäkter uppgick till 180 miljarder kronor 2021, en minskning med 7 % jämfört med 2020
  • Intäkterna minskade med 5,5 % till 211,9 miljarder kronor 2021 jämfört med föregående år
  • Det fria kassaflödet (FCF) är det högsta sedan 2017 och når 9,2 miljarder kronor i mitten av 2021
  • Företaget rapporterade en nettovinst på 10,7 miljarder kronor för 2021 och uppskattade att det skulle nå break-even 2022

Analys

Volvos aktiekurs har upplevt en berg- och dalbana under de senaste två åren, eftersom den har påverkats av globala makroekonomiska problem som Brexit och handelsspänningar mellan USA och Kina, tillsammans med ekonomiska återverkningar av COVID-19-pandemin. När investerarna bedömde Volvos förmåga att klara av dessa stormar och bibehålla momentum för framtida tillväxt, tog aktiekurserna oundvikligen ett dyk under 2020.

För att öka vinsten för 2021 har företaget valt att skära ner på antalet arbetstillfällen och andra kostnader. Även om detta beslut kan ha varit en bra lösning på kort sikt kan det hämma Volvos potential på lång sikt. Dessutom ledde den försvagade efterfrågan på bilar och byggutrustning till en total minskning av intäkterna med 5,5 procent jämfört med siffrorna för 2020.

Trots de turbulenta förhållandena ökade Volvos fria kassaflöde (FCF) till imponerande 9,2 miljarder kronor 2021 – det högsta värdet sedan 2017! Trots en liten minskning på 5 procent av de totala rörelseintäkterna jämfört med 2020 har Volvo lyckats minska sin skuldsättning och återinvestera i nya projekt som elfordon. Detta positiva kassaflöde är verkligen anmärkningsvärt med tanke på det rådande klimatet.

Förväntningar för 2023

Trots den ekonomiska osäkerheten har Volvos framtidsutsikter förbättrats under det senaste året tack vare kostnadsminskningsstrategier och förbättrad likviditet. Det är dock fortfarande osäkert hur efterfrågan kommer att växa under 2021 och 2022, vilket kan utgöra en utmaning för företaget framöver.

Volvo förklarade nyligen sin avsikt att gå samman med Geely Holding Group (GHG), vilket skulle kunna revolutionera företagets ramar och skapa synergier mellan de båda enheterna som skulle vara fördelaktiga för investerare. Genom att gå samman med GHG kommer Volvo dessutom sannolikt att få större tillgång till kapitalresurser som kan förbättra företagets nuvarande finansiella ställning ytterligare.

Under 2021 och 2022 står Volvo fortfarande inför en viss osäkerhet, men sammanslagningen med GHG och deras förbättrade finansiella ställning kan potentiellt ge investerare större säkerhet. Under 2023 och framåt räknar vi med att Volvo kommer att framhärda i sin taktik för kostnadsminskningar samtidigt som man koncentrerar sig på nya projekt som elbilar som kan ge fördelaktiga resultat för verksamheten på lång sikt. Det är ännu okänt hur denna sammanslagning kommer att påverka aktiekurserna, även om dessa ändringar i slutändan bör gynna investerarna med tiden.

Slutsatser kring Volvo aktie

Trots de ekonomiska svårigheterna till följd av COVID-19 och andra makroekonomiska problem under 2020 har Volvo lyckats hålla sig flytande genom att genomföra kostnadsbesparande åtgärder. Som ett resultat av deras ansträngningar nådde det fria kassaflödet (FCF) sin högsta nivå sedan 2017. Fusionen med Geely Holding Group kan också vara instrumentell för Volvo eftersom den öppnar upp fler möjligheter som kan stärka investerarnas förtroende framöver. Alla dessa faktorer gör detta till en lämplig tidpunkt att överväga att investera i Volvos framtida framgång! Under 2023 kan vi förvänta oss att Volvo fortsätter att fokusera på initiativ som elfordon som kan ge långsiktiga tillväxtmöjligheter för företaget. I slutändan bör dessa förändringar gynna investerare på lång sikt.

Fortsätt läsa

Alice Månsson startar ny svensk hårguide på nätet

Att hitta rätt hårprodukter för hälsosamt hår och perfekta frisyrer kan vara en djungel. Det behöver det dock inte vara, och nu blir det lättare tack vare Alice Månssons nya svenska hårguide på nätet. Med sin gedigna erfarenhet och...

Online casinon på Malta

Malta har under de senaste decennierna utvecklats till att bli en central hubb för online casino-branschen. Denna lilla ö i Medelhavet, med sin strategiska placering och progressiva lagstiftning, har dragit till sig ett stort antal operatörer inom iGaming-sektorn. Faktum...

Listor och marknadsföring

Listningar av företag, personer, artister och andra entiteter kan ha en betydande positiv inverkan på deras marknadsföring genom att öka synlighet, trovärdighet och förtroende hos målgruppen. Dessa listor fungerar som en sorts rekommendation och kan hjälpa till att skapa...